Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Võrumaa
Neljapäev 25.09
09.00 - 09.45
Teadlase koolikülastus: Reet Kurg
Sel Teadlaste Öö Festivalil rändavad Eesti (ja Iirimaa) teadlased kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma teg...
Sel Teadlaste Öö Festivalil rändavad Eesti (ja Iirimaa) teadlased kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastusi, plaane ja ideid. Ligi 20 kooli, üle 40 teadlase, rohkelt tarku vastuseid ja veelgi rohkem tarku küsimusi! NB! Tegemist on suletud sündmusega, s.t. sel korral esinevad teadlased üksnes kooliperedele!

Tartu Ülikooli geenitehnoloogia vanemteadur Reet Kurg tutvustab Sõmerpalu Põhikooli õpilastele enda uurimisvaldkonda.
09.00 - 09.45
Sõmerpalu Põhikool, Sõmerpalu