Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Haanja
Esmaspäev 21.09
10.45 - 12.35
Teadusdessandid koolides: Jaan Liira "Elurikkus ja ökosüsteemi pakutavad hüved"
Eesti teadlased rändavad kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastus...

Eesti teadlased rändavad kõikjal Eestis, tutvustades kooliõpilastele oma tegevusvaldkondi, avastusi, plaane ja ideid. Rohkelt tarku vastuseid ja veelgi rohkem tarku küsimusi!

21. septembril räägib Jaan Liira Haanja Kooli õpilastele elurikkusest ning ökosüsteemi pakutavatest hüvedest. Loengud toimuvad kell 10.45-11.30 ja 11.50-12.35.
10.45 - 12.35
Haanja Kool, Võru tee 5