Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Meremäe
Reede 30.09
Teadlaste Öö Festival Meremäe Koolis
NB! Sündmused on mõeldud kooliperelePimeduses on valgust ja valguses on pimedust. Teaduskäsitöö ööõppe tunnid, tead...
NB! Sündmused on mõeldud kooliperele

Pimeduses on valgust ja valguses on pimedust. Teaduskäsitöö ööõppe tunnid, teaduskatsed, meisterdamistöötoad ning TeadusBOOST ja punaseks.
Meremäe Kool, Meremäe, Meremäe vald, Võrumaa