Antud projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni Horisont 2020 programmi Marie Skłodowska-Curie meetmest, lepingu nr 722750 alusel

Projekt "Aju"

Aju ja tema funktsioonid

Teadlaste Öö juubelifestivali visuaali keskmeks on inimese aju. Aju, kui inimese kõige olulisem elund ja paljuski ajuga seotud protsessid leiavad laia kõlapinda Teadlaste Öö Festivali raames.  

Inimesel on üheksa miljardit ajurakku. Need korraga kulutavad ligi kuussada kilokalorit tööpäevas. See tähendab 540 kilokalorit läheb puhtalt selleks, et meie aju toimiks. See on ligi 30 protsenti kogu meie energiatarbest. Aju on kõige suurem energiatarbija meie kehas. Selle pärast, et ta peab kõike kontrollima. Aju ongi privilegeeritud, sest tänu ajule me eksisteerime. Kõik muu on tähtis, kuid see, et meil on oma teadvus, on tänu ajule.

Selline on sinu aju. Sinu aju täidab mitmeid funktsioone. Seal on kuulmiskeskus, mälu andmebaas, keha motoorika ja närvikeskus. Leia alt ajult üles erinevad aju osad, mis oma asukoha järgi nende funktsioone näitavad! Et funktsiooni praktilisusest paremini aru saada, on nendega kaasas lood, mis aitab paremini mõista nende olulisust inimese igapäevaste protsesside juhtimisel.


Projekt "Aju" valmis Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi magistriõppe ajakirjandusliku projektina.

Kasutatud kirjandus:
Ööpik, V., Medijainen L., Timpmann, S. „Kesknärvisüsteemi osad ja nende peamised funktsioonid